Poskytované služby

Služby Občanské poradny Děčín

Občanská poradna Děčín poskytuje služby občanského poradenství, které se týkají těchto oblastí:

OBLAST POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ ÚROVEŇ SLUŽBY
1. Sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění aktivní pomoc
2. Sociální služby rada
3. Sociální pojištění rada
4. Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost aktivní pomoc
5. Bydlení aktivní pomoc
6. Rodina a mezilidské vztahy aktivní pomoc
7. Občanskoprávní vztahy aktivní pomoc
8. Daně a poplatky informace
9. Zdravotní pojištění a zdravotnictví informace
10. Školství a vzdělávání informace
11. Problematika zadlužování občanů aktivní pomoc
12. Ochrana spotřebitele aktivní pomoc
13. Právní systém ČR rada
14. Právní systém EU informace
15.Občanské soudní řízení a jeho alternativy aktivní pomoc
16. Veřejná správa rada
17. Trestní právo informace
18. Ochrana základních práv a svobod informace

Rady a informace se proto nad rámec základního sociálního poradenství neposkytují zejména v oblastech:

 • práva platného v zahraničí,
 • obchodního práva, vyjma otázek bytových družstev,
 • daňového poradenství, vyjma základních informací o daňových povinnostech občanů,
 • účetnictví,
 • finančního a investičního poradenství, vyjma základních informací o produktech a ochraně spotřebitele v rámci předcházení zadlužování občanů a podvodů,
 • psychologie a psychoterapie,
 • medicíny, včetně léčby závislostí a stravovacích dysfunkcí,
 • pedagogiky,
 • náboženství,
 • partnerské a vztahové terapie,
 • mediace.

Popis jednotlivých úrovní poskytování služby

Dokument ve formátu word ke stažení zde

1. Informace

Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení.

PŘÍKLADY:

 • číslo právní normy
 • odkazující informace (kontaktní údaje o jiných institucích)
 • znění vybraného paragrafu zákona
 • zjištění, zda určitá právní norma je platná
 • a další.

2. Rada

Rada vychází z konkrétní situace uživatele, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. Je orientovaná na řešení problému.

PŘÍKLADY:

 • uživatel chce ukončit pracovní poměr, poradce nabízí různé varianty a společně zvažují výhody a nevýhody možných řešení
 • uživatel chce řešit svou obtížnou finanční situaci a spolu s poradcem zvažují možnosti navýšení příjmu

3. Aktivní pomoc

Jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu uživatele. Aktivní pomoc probíhá v prostorách poradny.

PŘÍKLADY:

 • vyplňování formulářů a dotazníků klienta
 • pomoc s psaním písemností a podání (včetně podrobného vysvětlení k aplikaci vzorů)
 • konzultace věcné správnosti různých písemností
 • pomoc s výpočty a splátkovými kalendáři
 • vysvětlování obsahu dokumentů
 • zprostředkování pomoci u dalších institucí (telefonování, e-mail)

4. Asistence

Je to činnost ve prospěch uživatele vykonávaná mimo poradnu. Je to společný pojem pro doprovázení a vyjednávání.

PŘÍKLADY:

 • Doprovázení – poradce doprovází uživatele mimo poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, sám aktivně nezasahuje, spíše je morální podporou.
 • Vyjednávání – poradce vyjednává v zájmu uživatele s třetí stranou

Zásady našich služeb:

 • Bezplatnost – občanské poradenství je zásadně bezplatné.
 • Diskrétnost – klient OP Děčín může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí.
 • Nestrannost – služby občanského poradenství jsou poskytované našim klientům bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění osobními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.
 • Nezávislost – OP Děčín dává přednost plnění svého veřejného závazku před jinými zájmy (včetně zájmů jiných institucí, které poradnu finančně či jinak podporují).