Poslání organizace

Charitní sdružení Děčín – poslání organizace.

Charitní sdružení Děčín nabízí kvalifikovanou a diskrétní pomoc občanům děčínského regionu, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Poskytuje sociální služby, které pomohou uživatelům tyto obtíže překonat a seberealizovat se.

Provozujeme občanskou poradnu, která poskytuje služby odborného sociálního poradenství. Poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, protože neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Podporujeme také možnosti pozitivních změn v rodinách s dětmi v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím své asistenční služby. Posláním Služeb pro rodiny Charitního sdružení Děčín je poskytovat podporu rodinám prostřednictvím dvou služeb, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a doprovázení osob pečujících a dětí vyrůstajících v náhradní rodině.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se snaží pomoci udržet a rozvinout schopnosti a dovednosti rodičů v dysfunkčních rodinách a přispět tak k obnově žádoucích funkcí rodiny. Podporujeme rodiče při jejich vlastní snaze o zlepšení péče o děti a komunikace mezi členy rodiny a úsilí o rozvoj a seberealizaci. Důraz klademe také na vzdělávání dětí a jejich budoucí profesní orientaci. Poskytujeme rodinám diskrétní a partnerskou spolupráci na základě sjednaných individuálních plánů.

V rámci doprovázení osob pečujících usilujeme o to, aby osoby pečující měly podmínky pro zvyšování kvality péče o svěřené dítě, a zároveň, aby děti měly v náhradní rodině zajištěné prostředí pro svůj co nejlepší vývoj. Hlavním cílem naší podpory je blaho, prospěch a zájem dítěte. Podporu náhradních rodin realizujeme vytvořením bezpečného důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi klíčovým pracovníkem a rodinou.