Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy

Potřebujete radu ohledně vzniku či zániku Vašeho zaměstnaneckého poměru?

Hledáte možnosti pomoci v situaci, kdy jste nezaměstnaní?

Rádi byste si ujasnili práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele?

Poskytujeme informace, rady a v některých případech i aktivní pomoc v oblasti pracovních vztahů – jejich vzniků, změn, ukončování a případných problémů či nejasností, které se v průběhu trvání pracovního poměru mohou objevit. Konzultujeme záležitosti týkající se pracovních smluv, mezd a platů. Dále poskytujeme odborné sociální poradenství týkající se nároku na dovolenou, prací konaných mimo pracovní poměr, odpovědnosti za škodu ze závislé činnosti a ochrany pracovníků. Též zodpovídáme otázky týkající se zaměstnanosti – konkrétně např. práv a povinností uchazečů o zaměstnání, rekvalifikací a podpory v nezaměstnanosti. Oblast, na kterou zaměřeni nejsme, je daňové poradenství týkající se OSVČ a obchodní právo.

Potřebujete odborné poradenství v této problematice?

Kontaktujte Občanskou poradnu Děčín: telefon: 412 517 368, mail: poradna@chsd.cz