Právní status a historie

Charitní sdružení Děčín – právní status a historie.

Charitní sdružení Děčín (dále jen CHSD) je nestátní neziskovou organizací, která vznikla v květnu 2002 registrací u Ministerstva vnitra České republiky. Historicky se vyvinula z Farní charity Děčín, která zahájila svou činnost v Děčíně v roce 1994 a v roce 2004 ji ukončila. Někteří z původních členů Farní charity, kteří založili v roce 2002 CHSD, pokračovali v tradiční činnosti a rozvinuli ji již pod novým občanským sdružením.

CHSD uchovává know-how projektů vzniklých v Děčíně již v roce 1997 (Občanská poradna Děčín a Asistenční služba pro rodiny s dětmi). Během času však sdružení uskutečnilo i řadu nových projektů jako reakci na měnící se potřeby společnosti. V současné době CHSD realizuje kromě tradičních aktivit i projekty podpořené z Phare 2003 a Evropského sociálního fondu zaměřené především na snížení míry nezaměstnanosti u vybraných skupin občanů v děčínském regionu.