Právo být jiný

Projekt Občanské poradny Děčín:
Právo být jiný

Tento projekt byl realizován v rámci programu Transition Facility 2005 jehož cílem je podporovat prostřednictvím aktivit nevládních neziskových organizací implementaci antidiskriminační legislativy pomocí informování veřejnosti a specifických cílových skupin. Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou unií.

Projekt „Právo být jiný“ chce informovat veřejnost a cílové skupiny o problematice diskriminace Romů i o možnostech jejího potírání a kromě toho chce zvýšit prostřednictvím vzdělávání a specifické podpory (metodické, lobovací, propagační, aj.) antidiskriminační kapacitu zdejších společenských institucí. Projekt „Právo být jiný“ byl realizován v období od února 2007 do 31. března 2008.

Celkovým cílem projektu bylo zvýšit citlivost děčínské veřejnosti vůči projevům diskriminace Romů a aktivizovat cílové skupiny projektů, tj. místní samosprávu, veřejnou správu, NNO a děčínské Romy při prevenci a řešení projevů diskriminace Romů. Konkrétním cílem projektu bylo informovat děčínskou společnost o problematice diskriminace Romů i o možnostech jejího potírání, dále pak zvýšit prostřednictvím vzdělávání a specifické podpory antidiskriminační kapacitu zdejších společenských institucí a konečně posílit prostřednictvím specializovaného poradenství Občanské poradny Děčín místní Romy při využívání prostředků obrany proti diskriminaci. Na základě vypracované právní analýzy české antidiskriminační legislativy byl v rámci projektu vytvořen a bude nabízen Ministerstvem práce a sociálních věcí akreditovaný vzdělávací program, a to ve dvou modifikovaných podobách: jednak pro zástupce samosprávy, veřejné správy a policie a na druhé straně pro zástupce NNO.

V rámci projektů proběhlo pět workshopů, kterých se účastnili experti ze Společenství Romů na Moravě a z místních zástupci města Děčína, MÚ Česká Kamenice, ÚP Děčín, Okresního soudu v Děčíně, Městské policie a NNO. Společně se zamýšleli nad příčinami a dílčími aspekty diskriminace Romů, nad možnostmi řešení tohoto nežádoucího společenského jevu, a to především v oblasti prevence, tj. zaměstnanosti a vzdělávání Romů.

Z výstupu projektu vznikla publikace Příručka o problematice diskriminace Romů.

Děčínská občanská poradna získala během projektu know-how pro antidiskriminační poradenství, které bude podle předpokladu využito v dlouhodobé spolupráci některých místních sociálních organizací při ochraně lidských práv a svobod jejich klientů (ať již se jedná např. o Romy nebo o lidi se zdravotním aj. postižením).