Psychologické a terapeutické služby

V případě potřeby pěstounů zprostředkování psychologické terapeutické nebo jiné odborné pomoci

 Klíčový pracovník zprostředkuje v případě potřeby pěstounů psychologickou, terapeutickou či jinou odbornou pomoc v minimálním rozsahu dvou hodin jedenkrát za 6 měsíců.   Péče nad rámec zákonem stanoveného rozsahu bude zajišťována po dohodě podle potřeby a možností CHSD a případně i za finanční spoluúčasti pěstounů.

Aktuálně má CHSD dohodnutou spolupráci s těmito odborníky:

  • Mgr. Markéta Závěrková
  • PaedDr. Vladimír Šik
  • PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová
  • Mgr. Helena Fořtová
  • Mgr. Martina Jaborová
  • Mgr. Ladislava Laušmanová
  • Mgr. Eva Štrossová
  • Mgr. Veronika Uhlířová – přerušeno

Termíny lze objednat přes své klíčové pracovníky.

Dále dlouhodobě spolupracujeme se Střediskem výchovné péče Děčín, kde rovněž můžeme pro rodiny zajistit v případě potřeby odbornou pomoc. Do budoucna plánujeme i podpůrné skupiny pro pěstouny a děti v jejich péči.