Řešení problémů spojených s bydlením

Řešení problémů spojených s bydlením

Nejčastějšími činnostmi služeb pro rodiny v této oblasti jsou:

  • pomoc při shánění vhodného bydlení (sledování inzerátů a informací, ke kterým zejména rodiny žijící v okrajových oblastech města a přilehlých obcí nemají přístup),
  • zprostředkování informace o různých typech bydlení z Občanské poradny,
  • pomoc a doprovázení při jednáních s pronajímateli apod. (pro mnohé rodiče se jedná o neznámou situaci, s asistentkou se cítí jistěji),
  • rady při úpravách bytu.

Podmínky a omezení poskytnutí služby:

  • CHSD se za rodinu nezaručuje, případným pronajímatelům může pouze na žádost rodiny potvrdit, že s touto rodinou skutečně spolupracuje,
  • SAS nezprostředkovává detailní informace o majetkoprávních vztazích ve vztahu k bydlení, pro tyto informace odkazuje klienty do Občanské poradny Děčín,
  • Zakázkou služeb pro rodiny může být pouze shánění informací o možném bydlení (inzeráty apod.), nikoliv požadavek „Sežeňte mi byt“.