Sbírka pomozte dětem

Projekt:
Veřejná sbírka „Pomozte dětem“

V rámci 13. ročníku veřejné sbírky „Pomozte dětem“ byly Charitnímu sdružení Děčín podpořeny 2 individuální projekty. Díky prvnímu projektu Míša D. jsme mohli pro šestiletou dívku s dětskou mozkovou obrnou zakoupit zdravotní kočárek a boty. Tyto pomůcky přispěly ke zkvalitnění života naší klientky. Dále byla podpořena mzda asistentky, která s dívkou individuálně pracovala na osvojování dovedností potřebných k zahájení školní docházky a doprovázela ji i do předškolních kolektivních zařízení, aby byla Míša na školu nakonec dobře připravená a přechod mohla zvládnout.

Druhý individuální projektem je „Autosedačka pro Elenu“. Z finančních prostředků mohla být pro dívku s těžkou mentální retardací kombinovanou s dalšími postiženími pořízena autosedačka, která lépe vyhovuje potřebám matky na manipulaci s dívkou a přesuny autem se tak pro rodinu výrazně usnadnily.