Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí

Dne 14. 1. 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje rozšířil CHSD pověření k výkonu sociálně právní ochrany v tomto rozsahu:

5) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

6) Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Plné znění