Sociální dávky

Sociální dávky

Chybí vám po zaplacení nájemného peníze na obživu, máte nedostatečné příjmy?

Dostali jste se do situace, že nemáte žádné finanční prostředky na svou obživu?

Máte doma osobu, která je těžce zdravotně postižená?

Občanská poradna Děčín Vám může být nápomocna i při řešení nenadálých životních situací v případě, že jste se ocitli zcela bez příjmu, nebo v případě, že váš příjem značně poklesl. OP Děčín poskytuje informace ohledně zjištění životního minina jednotlivce i rodiny, můžeme vám pomoci s vypočítáním případného nároku na dávky Státní sociální podpory, jako jsou např. Příspěvek na bydlení, Rodičovský příspěvek, Přídavek na dítě. Pokud jste se ocitli v situaci, kdy nemáte již žádný příjem, můžeme vám poskytnout informace týkající se Dávek pomoci v hmotné nouzi, týká se to především dávky Příspěvku na živobytí, Doplatku na bydlení a dávky Mimořádné okamžité pomoci. Poradna vám může pomoci s vyplněním příslušných formulářů a sdělením informací z výše uvedených právních předpisů. V případě, že máte doma osobu, která je na základě lékařského posudku uznána osobou těžce tělesně postiženou, můžeme vám poskytnout informace, které se týkají různých dávek, které jsou těmto osobám dle zákona poskytovány, jsou jimi např. příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na nákup nebo na provoz motorového vozidla, příspěvek na opatření kompenzační pomůcky aj.

Potřebujete odborné poradenství v této problematice?

Kontaktujte Občanskou poradnu Děčín: telefon: 412 517 368, mail: poradna@chsd.cz