Spolupráce s OSPOD Děčín

Projekt Spolupráce s OSPOD Děčín podpořený v rámci dotačního programu Rodina a ochrana práv dítěte

Cílem projektu je rozvíjet a podporovat spolupráci s OSPOD Děčín v rodinách, v nichž je vývoj dětí nějakým způsobem ohrožen. Na základě individuálního plánu ochrany dítěte společně sestavujeme sanační plány, které pomohou k posílení kompetencí rodičů v péči o děti, zlepšení celkové situace v rodině a stanoví i další oblasti, v nichž děti potřebují podporu – např. školní příprava nebo trávení volného času. Práce v rodinách bude probíhat v úzké spolupráci s OSPOD, který bude s vědomím rodiny o situaci pravidelně informován a minimálně jednou za 6 měsíců se uskuteční společná schůzka rodiny, pracovníků OSPOD a CHSD.

V rámci projektu budeme takto spolupracovat s asi 17 rodinami, včetně pěstounských rodin, a 10 dětmi, které budou potřebovat pomoc se školní přípravou, a zrealizujeme minimálně 47 individuálních plánů. Pro děti se zároveň uskuteční 35 setkání nízkoprahového kreativního a alespoň 10 prázdninových výletů, které přispějí ke zkvalitnění trávení volného času dětí z rizikového prostředí.

„Aktivity projektu Spolupráce s OSPOD Děčín jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.“