Spolupráce s partnery

Spolupráce Charitního sdružení Děčín s partnery

Služby Charitního sdružení Děčín podporují:

 

                  

          

Charitní sdružení Děčín (dále jen CHSD) spolupracuje:

  • se státní správou, zejména s Úřadem práce Děčín, který významně a dlouhodobě podpořil vznik a rozvoj sociálních služeb CHSD v komunitě,
  • s městem Děčín, jak v oblasti komunitního plánování, tak i při poskytování sociálních služeb občanům města Děčína – CHSD je rovněž každoročně jedním z adresátů dotací, kterými obec podporuje síť neziskových poskytovatelů služeb,
  • s místními NNO, zejména Běláskem, Občanským sdružením Jurta, Slunečnicí, Agenturou pro podporované zaměstnávání Osmý den, Akademií J.A.Komenského aj. Společně s NNO řešíme problémy uživatelů služeb, spolupracujeme na projektech, pořádáme společné prezentační akce,
  • se všemi dalšími zájemci o řešení sociální problematiky v našem městě,
  • s Asociací neziskových organizací Ústeckého kraje – CHSD je členem ANOÚK,
  • s Asociací občanských poraden – CHSD je členem AOP ČR.

Weby partnerů:

Mediální partneři CHSD: