Standardy a metodiky

Mapa dokumentace

I. Základní informace o naší službě

dokumenty:

Koncept služby, veřejný závazek a jeho naplňování

Standart 1a

 

II. Jak se snažíme naši činnost zlepšovat

dokumenty:

– Kontrola, hodnocení a zvyšování kvality výkonu sociálně právní ochrany

Standard 16a 16c

 

III. Co vám můžeme nabídnout (v návaznosti na pověření k výkonu SPOD)

  1. Dlouhodobou podporu při řešení všech záležitostí týkající se života svěřeného dítěte ve vaší rodině
  2. Podporu při krizových, obtížně zvladatelných situací v rodině včetně zajištění pomoci odborníka (např. psychologa)
  3. Krátkodobé hlídání dětí
  4. Dlouhodobé hlídání dětí
  5. Podporu při vašem vzdělávání ohledně péče o svěřené dítě
  6. Podporu svěřeného dítěte v jeho vztazích s jejich příbuznými, blízkými, kamarády

 dokumenty:

Běžná konzultace s rodinou– Standard 9a

Kontakt s osobami dítěti příbuznými– Standard 5b

Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě– Standard 9a

-Pravidla pro plánování průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči a pro hodnocení naplňování cílů uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče – Standard 10c 10b

Vzdělávání pečujících osob – Standard 10d 9a

Zajišťování celodenní péče o svěřené dítě – Standard 9a

-Změny v životě dítěte v pěstounské péči – Standard 12a

 

IV. Uzavřeme spolu Dohodu o výkonu pěstounské péče, a jak to bude dál?

dokumenty:

Mlčenlivost a ochrana osobních údajů klientů ve službě „Doprovázení osob pečujících“– Standard 1b 2a 11a 13a

– Povinnost mlčenlivosti a způsoby vzdorování nátlaku policie na její prolomení

Pravidla pro uzavírání, změny a ukončování dohody o výkonu pěstounské péče (podle § 47 b     zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí) a pro případné odmítnutí žadatelů o její uzavření – Standard 10a 4b

Ukončení pěstounské péče– Standard 12a

 

V. Chráníme práva svěřených dětí i vaše práva. Jak si na nás můžete stěžovat.

dokumenty:

-Pravidla pro předcházení situacím, v nichž by mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod klientů a pro řešení takových situací – Standard 2a

Pravidla pro podávání, vyřizování a evidence stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany – Standard 14a

-Pravidla pro vymezení a řešení situací střetu zájmů ­– Standard 1

Prevence týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte a postup, pokud by se tak stalo – Standard 2b

 

VI. Kde spolupráce probíhá, jak vedeme dokumentaci

dokumenty:

Pravidla pro působení stážistů, odborníků, Externích Pracovníků ve službě „Doprovázení osob pečujících“– Standard 7b

-Pravidla pro vedení dokumentace- Standard 13a

Předávání a sdílení údajů o klientech– Standard 11b 11c

 

VII. Řešení rizikových, nouzových a havarijních situací

dokument:

-Rizikové, nouzové a havarijní situace- Standard 15a

 

VIII. Náš personál

dokumenty

-Individuální vzdělávací plán pracovníka- Standard 8b

– Oceňování zaměstnanců – Standard 8c

Organizační struktura– Standard  6

-Počet pracovních míst, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých zaměstnanců- Standard 6a 6c

-Postup pro hodnocení zaměstnanců- Standard 8a

-Pracovní náplně- Standard 6c

-Přijímání a zaškolování nových pracovníků- Standard 7b

 

Chcete –li vědět více, zavolejte nám na tel. číslo 773 775 960, 775 431 537 nebo nám napište na email: asist@chsd.cz  Osobní konzultace jen po předešlé domluvě.