Vzdělávání

Zprostředkování nebo zajištění bezplatného vzdělávání, které je pro pěstouny povinné

Pěstouni jsou povinni zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době dvanácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Klíčový pracovník pomáhá sestavit pěstounům individuální vzdělávací program podle jejich potřeb a bezplatně jej realizovat. K tomu využije buď vzdělávacích nabídek jiných organizací nebo vzdělávacích akcí, které pořádá přímo naše organizace, Charitní sdružení Děčín.

Vzdělávání pěstounů v roce 2019

Rodiče ve VTOS a drogově závislí rodiče 9.3. 2019-sobota 6 hodin prostory CHSD
Co to znamená, když dítě něco bolí II. 21.3.2019 4 hodiny prostory CHSD
Proč děti zlobí, výchova a pozitivní pozornost 10.4. 2019 4 hodiny prostory CHSD
Role prarodiče versus role vychovatele 4.5. 2019- sobota 6 hodin prostory CHSD
Finanční gramotnost dětí
(Vzdělávání pro děti)
13.5.2019 2 hodiny prostory CHSD
Rozvoj sebeúcty a sebevědomí u dítěte 15.5..2019 4 hodiny prostory CHSD
Nikdo nesmí ubližovat 27.5.2019 4 hodiny prostory CHSD
Dítě s problémovým chováním-lhaní, proč zlobí a soustředění 10.9.2019 4 hodiny prostory CHSD
Finanční gramotnost dospělých, spoření, pojištění u dětí v PP 13.9.2019 4 hodiny prostory CHSD
Zdravý konflikt neškodí 28.9.2019-sobota 6 hodin prostory CHSD
Práce s emocemi a sebeovládání 3.10.2019 4 hodiny prostory CHSD
Děti, rodič/vychovatel  a škola, příprava do ní a motivace ke studiu 15.10.2019 4 hodiny prostory CHSD
Volný čas dětí sociální sítě X pohyb a motivace dětí k němu 19.10.2019-sobota 6 hodin prostory CHSD
Co zajímá puberťáky, co jim přinášíme my a jak s nimi komunikovat 26.11.2019 4 hodiny prostory CHSD

Vzdělávání pěstounů v roce 2019

Podrobné informace ke vzdělávání zde

Skupinové setkávání pěstounů pro rok 2019

Termíny setkávání jsou: 1. 2., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 7. 6., 20.9., 25.10.,15. 11., 13. 12. 2019

Setkávání jsou vždy v pátek viz termíny výše od 9:00 – 11:00.

Setkání budou probíhat v prostorách CHSD. Počet účastníků omezen. Skupinu povede PaedDr. Vladimír Šik – psychoterapeut. Budete si zde mezi sebou předávat své zkušenosti, znalosti. Lépe se poznáte a načerpáte informace od ostatních. Vše se bude odehrávat pod vedením zkušeného psychoterapeuta pana Dr. Vladimíra Šika.

Těšíme se na vás.

Kontakt . tel. 773 775 960 , 775 431 537
Email: asist@chsd.cz

Víkendové vzdělávání 2019

Podrobné informace o této akce včetně harmonogramu naleznete zde.

Archiv proběhlých vzdělávacích akcí

Pokud Vás zajímají akce, které jsme uskutečnili v minulosti, najdete je zde v archivu