Zajištění péče o dítě

Zajištění péče o dítě

Služba „doprovázení“ je poskytována všem pěstounským rodinám, které s námi uzavřou „Dohodu o výkonu pěstounské péče“.

Pomoc se zajištěním celodenní osobní péče o svěřené dítě

Klíčový pracovník pomůže pěstounům zajistit celodenní osobní péči o svěřené dítě, aby si mohli odpočinout.   Zajištěná celodenní péče musí být přiměřená věku dítěte, poskytuje se v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň dvou let. Pěstounská rodina může využít aktuální nabídky jiných firem (jedná se o tábory o jarních a letních prázdninách, příměstské tábory, lyžařské výcviky, školy v přírodě) nebo se účastnit pobytových akcí, které pořádá přímo naše organizace, Charitní sdružení Děčín.

Pomoc se zajištěním krátkodobé osobní péče o svěřené dítě

Klíčový pracovník zajistí krátkodobou osobní péči o svěřené dítě v případech, kdy jsou pěstouni nemocní nebo musí ošetřovat blízkou osobu. Dále při narození dítěte pěstounům, při vyřizování nezbytných náležitostí, při úmrtí blízké osoby pěstounů.

Osobní péči zajistí klíčový pracovník buď u blízkých pěstounské rodiny nebo u veřejných hlídacích institucí, případně mohou hlídat dítě i pracovníci Charitního sdružení Děčín.

Zajištění péče o dítě během některých vzdělávacích akcí:

Na základě žádosti provázejících organizací či OSPOD můžeme službu za individuálně stanovených podmínek poskytnout i pěstounům, kteří s námi nemají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče (např. účast dětí na táboře, setkání sourozenců vyrůstajících v různých rodinách na víkendovém pobytu, atd.)

Leták ke stažení v PDF zde.

Přihláška ke stažení zde.

Leták ke stažení v PDF zde.

Ke stažení:

Pravidla pro děti
Dotazník o dítěti na pobytové akce
Prohlášení o bezinfekčnosti

Proběhlé pobyty

Proběhlé pobyty