Zlepšení finanční situace

Pomoc při zlepšení finanční situace v rodině

V této oblasti je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi CHSD schopna nabídnout tyto základní aktivity:

  • pomoc při sestavování rozpočtu rodiny s využitím stávajících finančních zdrojů (mnohdy si rodiny nedokážou uvědomit, kolik peněz vlastně utratí za nezbytné věci jako nájemné, energie, potraviny apod. a kolik jim zbývá na věci navíc),
  • pomoc při splácení dluhů – především pomoc při vyjednávání s věřiteli (v obdobném rozsahu jako pomoc s vyřizováním úředních záležitostí),
  • hledání možností, kde ušetřit (levnější nákupy, levné recepty, rozhodování o tom, co je a není nezbytné),
  • hledání možností zvýšení příjmu rodiny (informace o možných dávkách, o které by rodina mohla požádat, hledání možnosti vyššího výdělku).

Podmínky a omezení poskytnutí služby:

  • Služby pro rodiny neposkytují rodině přímou finanční podporu a nepřebírají za ni žádné finanční závazky ani nejsou ručitelem při půjčkách,
  • Asistenti nemanipulují s financemi klienta (výjimku lze udělat ze závažných zdravotních důvodů, klient v takovém případě musí asistentovi vystavit písemnou plnou moc, ve které je přesně specifikovaná částka, kterou od něj asistent na potřebnou úhradu obdrží, a asistent musí zpětně dodat doklad o zaplacení, jeho kopie se spolu s plnou mocí eviduje ve složce klienta)
  • Neposkytujeme informace týkající se daní,
  • Neposkytujeme jakoukoliv součinnost při nelegálním získávání financí.